Vi i Maestro storkjøkken legger vår stolthet i oppfølging og god service. Opplæring av personalet er inkludert i alle våre produktpriser. Vi fører et digitalt register på alle dine maskiner slik at utstyret kan følges opp til rett tid. Når tiden kommer kan utstyret skiftes ut slik at dyre og unødvendige reparasjoner unngås. Alt utstyr fra oss merkes med QR-kode for å sikre skikkelig dokumentasjon og oppfølging, også for nye leietagere/driftere.


Del denne saken: