VELKOMMEN TIL MAESTRO STORKJØKKENMaestro Storkjøkken AS har vært leverandør til profesjonelle kjøkken og vaskerier siden midten av sekstitallet, da under navnet Per Hovrud. Mange års drift har gitt oss bred kunnskap, kompetanse og erfaring. Dette kommer deg tilgode som bruker av våre tjenester.

Vi i Maestro Storkjøkken AS hjelper deg gjerne med å prosjektere til din virksomhet, basert på dine ønsker og behov. Våre ansatte løser ditt behov ut i fra disponibelt areal, produserer utstyrsspesifikasjon og tegninger.  Vi benytter Revit og Autocad Architechture til våre tegninger. Vi er dermed IFC kompatible og våre tegninger kommer i 3D i tillegg til vanlig plantegning.

Dersom din virksomhet er i det offentlige og størrelsen tilsier at det skal lyses ut i anbud, produserer vi også dokumentasjon for dette. Les mer om oss »       


Maestro Storkjøkken AS | Mimes veg 3 | 2817 Gjøvik | Tlf 61 18 90 30 | Fax 61 18 90 50 | Send epost

 sitemap
Admin